Kommunal godkendelse og tilsagn om tilskud på plads

Assens Fjernvarme har siden juni 2021 arbejdet målrettet på at opnå de nødvendige myndighedsgodkendelser til det projekt, der i fremtiden kan komme til at forsyne Aarup og landsbyerne mellem Assens og Aarup med grøn bæredygtig fjernvarme.

Vi er derfor også rigtig glade for at alle myndighedsgodkendelser nu er kommet i hus. Projektet er godkendt af Assens Kommune og derudover har Energistyrelsen givet tilsagn om et tilskud fra Fjernvarmepuljen til projektet på 24,5 mio. kr. Et tilskud i den størrelsesorden er af helt afgørende betydning for projektets gennemførelse. 

Det godkendte projekt omfatter etablering af en transmissionsledning fra Assens til Aarup og herudover tilslutning af de landsbyer, der ligger på transmissionsledningens vej. Det nye fjernvarmeområde vil således udover Aarup omfatte landsbyerne Aborg, Lundager, Turup, Ørsted og Skydebjerg samt en afgrening til Salbrovad, Sandager og Barløse. Samlet giver det 1.800 potentielle fjernvarmetilslutninger af huse, der i dag opvarmes med miljøbelastende olie eller naturgas. Hertil kommer 350 husstande med fastbrændsel og andre former for opvarmning, som også får mulighed for at overgå til fjernvarme.

Assens Fjernvarme har i dag 3.400 forbrugere og går ind i dette projekt, da en udvidelse af forsyningsområdet vil give stordriftsfordele både produktions- og personalemæssigt, hvilket kommer såvel nuværende som nye forbrugere økonomisk til gode. Desuden bidrager projektet med at reducere CO2 udledningen i de nye tilslutninger idet fjernvarmeproduktionen er 100% CO2 neutral. 

 

Afholdelse af borgermøder

Med myndighedsgodkendelserne på plads skydes bolden nu videre til beboerne i det nye fjernvarmeområde. Det sidste mål, der skal opnås, er nemlig en tilstrækkelig stor opbakning fra beboerne i området. Startskuddet og baggrunden for hele projektet er netop henvendelser fra borgere i området om interesse for fjernvarme og derfor har vi også en stor tro på, at den nødvendige tilslutningsgrad kan nås.

Hos Assens Fjernvarme vil vi sammen med vores rådgivere bruge de kommende måneder på detaljerede beregninger, tidsplanlægning og administrative forberedelser, så vi snart kan begynde at indgå fjernvarmeaftaler med borgerne i det nye område.

Der vil sidst i november blive afholdt borgermøder flere steder i området, hvor der bliver mulighed for at høre mere om projektet og stille spørgsmål. Vi vil på disse møder også kunne præsentere de endelige priser og tilslutningsmodeller, den krævede tilslutningsgrad og en overordnet tidsplan, og samtidig fortælle om proceduren for indgåelse af fjernvarmeaftaler.

 

Foreløbige priser

Vi har i dialog med lokale ambassadører i området arbejdet på at optimere prismodellen. Assens Fjernvarme ønsker en prismodel, hvor det er fordelagtigt for borgere i området at tilslutte sig fjernvarmen fra start uanset husstørrelse og nuværende varmekilde. Derfor fordeles betalingen af områdetillægget over 30 år. Områdetillægget skal sammen med tilskuddet fra Energistyrelsen dække omkostningerne til transmissionsledningens etablering.

I Assens er den årlige varmepris (2021) 10.758 kr. for et såkaldt standardhus på 130 m2. Foreløbige beregninger viser et områdetillæg på ca. 7 kr. pr. m2. Det betyder, at et standardhus i det nye område får et årligt områdetillæg på 910 kr. eller en samlet årlig varmepris på i alt 11.668 kr. (130 m2).

Prisen er baseret på foreløbige anlægsudgifter. På borgermøderne i november kender vi den endelige pris og der vil til den tid også være en prisberegner til rådighed på vores hjemmeside, så alle borgere i området får mulighed for at lave individuelle beregninger.

Tilslutningsprisen (engangsbetaling) er normalt knap 25.000 kr. for en almindelig husstand, men tilbydes til 5.000 kr. i det nye område, såfremt tilslutning sker på det tidspunkt, hvor der graves i området. Ved større eller ekstra lange stik skal prisen beregnes individuelt.   

 

Ørsbjerg og Kerte

Udover landsbyerne omfattet af det godkendte projektforslag, har også landsbyerne Ørsbjerg og Kerte vist interesse for fjernvarme. Der er derfor igangsat en undersøgelse af, om disse to byer kan inddrages i projektet.