Status på tilmeldinger

Vi har fået så mange tilmeldinger til fjernvarme i Aarup og landsbyerne, at projektet nu er en realitet.

Målet om 60% tilslutning er nået, både samlet set og i de enkelte delområder. Alle delområder er således med i projektet.

Statusopdateringen pr. 8. februar 2022 er sidste statusopdatering i denne form. Efter 1. marts 2022 vil vi på anden vis løbende orientere om projektets fremdrift.

Jo flere tilmeldinger jo lavere pris for alle
Er du en af de mange, som allerede har tilmeldt sig, så prik gerne til naboen, så de også får sendt deres tilmelding afsted. Jo flere vi er med i fjernvarmefællesskabet, jo flere er vi om at dele de faste omkostninger til fx afskrivninger på produktionsanlæg og ledningsnettet i byerne. Det vil give en endnu lavere fjernvarmepris til alle.

Husk at enfamiliehuse får tryghedsordningen med, hvis tilmeldingen kommer inden 1. marts. Det tilbud bortfalder efter 1. marts 2022. Den gode tilslutningspris gælder derimod, helt indtil vi begynder at grave i dit område.