Status på tilmeldinger

For at fjernvarme i Aarup og landsbyerne kan blive en realitet, kræver det, at tilstrækkelig mange husstande (og virksomheder) indgår en fjernvarmeaftale.

Tilslutningsgraden måles i m² og med udgangspunkt i det olie- og gasopvarmede boligareal i området. For at fjernvarmen kommer til dit område, er det nødvendigt med en tilslutningsgrad på mindst 60% både samlet set for hele området og isoleret set for dit delområde. Du kan læse nærmere herom nedenfor.

Projektet og de gode priser forudsætter, at vi opnår tilslutningen på mindst 60% senest 1. marts 2022.

Se den aktuelle tilslutningsgrad for hele området og for dit delområde på kortet nederst.

Samlet tilslutning på 60%
Inden vi kan på begynde nedgravningen af transmissionsledningen, er det nødvendigt med en tilslutningsgrad på 60% for det samlede udvidelsesområde.

I hele udvidelsesområdet er der ca. 236.000 m² boligareal (1.780 husstande), som i dag opvarmes med olie eller naturgas. En samlet tilslutningsgrad på 60% er dermed nået, når vi har tilmeldinger fra ca. 142.000 m². Alle tilmeldte kvadratmeter tælles selvfølgelig med, også dem som ikke kommer fra olie- og gasopvarmede boliger.

I denne sammenhæng er det uden betydning, hvilket område tilmeldingerne kommer fra. Dog udgør Aarup så stor en andel af potentialet på 236.000 m², at det ikke er muligt for de øvrige områder at nå en samlet tilslutningsgrad på 60% uden Aarup. Det er med andre ord nødvendigt med en tilslutningsgrad på mindst 60% i Aarup, for at projektet kan realiseres.

60% i de enkelte delområder
Vi har opdelt udvidelsesområdet i mindre områder. Inden for hver af disse afgrænsede delområder, skal tilslutningsgraden også være 60%, for at vi etablerer hoved- og stikledninger i området.

Hvis en eller flere landsbyer ikke når tilslutningsgraden på 60%, tages disse ud af projektet. I så fald er det de resterende delområder, der tilsammen skal nå den samlede tilslutningsgrad på 60%.