Spar på varmen - det betaler sig

26. oktober 2022

Fjernvarmen fra Assens Fjernvarme er billig - men den er ikke gratis

Som alle er bekendt med, befinder vi os i øjeblikket i en alvorlig energiforsyningskrise. Derfor er det vigtigt, at vi alle tænker os godt om og bruger energien bedst muligt.

Selvom fjernvarmen er billig i Assens, er der flere grunde til, at vi skal spare på energien. De fleste vil naturligvis gerne spare penge, men mere vigtigt er det at tænke på klimaet. Ikke kun de store og alvorlige klimaforandringer, som vi ser overalt, men også boligernes indeklima.

Selvom danskerne siden oliekrisen i halvfjerdserne har været flittige til at isolere deres huse og udskifte vinduer til termoruder, er der stadigvæk steder, hvor man kan få et stort udbytte af at isolere og energiforbedre sit hus.

Et velisoleret hus giver et bedre indeklima, især når man også følger de simple regler om at lufte ud ofte og kortvarigt. Men vi skal også sikre, at vores varmeanlæg fungerer rigtigt, og at de løbende serviceres og fornyes. Har man bygget om eller lavet ændringer i boligen, er det nødvendigt at kontrollere, at varmeanlægget stadig er dimensioneret korrekt.

Er du i tvivl, om dit varmeanlæg fungerer optimalt så kontakt din VVS’er. Han kan fortælle dig, om dine termostater er i orden, og om dit anlæg til gulvvarme og varmt brugsvand fungerer korrekt, eller om du bør udskifte det. For eksempel med en effektiv brugsvandsveksler som du jo kan leje hos Assens Fjernvarme.

Din VVS’er kan også fortælle, om dine radiatorer er dimensioneret rigtigt. Det er godt at have moderne, effektive radiatorer, da de udnytter energien bedst, og du får en lavere fjernvarmeregning. Når en moderne radiator er mere effektiv, betyder det samtidig, at den typisk fylder mindre end en ældre radiator.

Det er vigtigt, at du varmer dine rum op til nogenlunde samme temperatur. Herved fungerer radiatorerne bedst, og du får det bedste indeklima. Du kan eventuelt sætte termometre op i dine forskellige rum og se, om temperaturen er ensartede i alle rummene.

Følger du disse simple råd, så bliver din og husets sundhed bedre, og så sparer du faktisk også penge.

Hos Assens Fjernvarme har vi nogle af Danmarks laveste varmepriser. For nylig meldte vi ud, at vi ikke ville opkræve den femte rate. Det gjorde vi, fordi vi kunne konstatere, at vi havde fået større indtægter end budgetteret, og at vores økonomi ville kunne bære, at den sidste rate ikke blev indbetalt. Det har gjort, at vores kunder i stedet kan bruge pengene fra femteraten til andre ting, som er blevet dyrere.

Men det betyder ikke, at varmen er gratis i Assens resten af året. Det betyder blot, at når du i januar 2023 modtager din årsopgørelse for 2022, vil forbrugsbidraget (kr. pr. MWh) være nedsat i forhold til, hvad der var budgetteret. Vi gør derfor alle klogt i stadig at spare på energien.