Fjernvarme til Aborg, Lundager, Sandager, Salbrovad, Barløse og Turup - beslutning udskydes

21. oktober 2020

I juni 2020 informerede vi beboerne i Aborg og Lundager om, at vi ville indsende projektforslag om udvidelse af vores nuværende fjernvarmenet til Aborg og Lundager til behandling hos Assens Kommune.

 

Kort tid herefter henvendte en arbejdsgruppe fra Sandager, Salbrovad, Barløse og Turup sig til os for at høre om mulighederne for at medtage disse byer i udvidelsen.

 

Vi har derfor siden sommer arbejdet med beregninger for økonomien i et samlet projekt for Aborg, Lundager, Sandager, Salbrovad, Barløse og Turup og samtidig undersøgt interessens omfang i Sandager, Salbrovad, Barløse og Turup. Det har vist sig, at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig stor tilslutning i Sandager, Salbrovad, Barløse og Turup til, at projektet kan gennemføres.

 

I arbejdsprocessen har der til gengæld vist sig lokalpolitisk interesse og støtte til at udvide projektet yderligere til f.eks. Aarup, hvor naturgas skal udfases. Samtidig pågår der aktuelt energipolitiske forhandlinger i Folketinget, der medfører, at projektet vil kunne opnå økonomiske tilskud i lighed med varmepumper. Det forventer vi vil motivere til en forøget tilslutningsgrad.

 

Vi arbejder nu videre med projektet ud fra de nye politiske forhold med en forventning om, at flere forbrugere og en højere tilslutningsgrad vil kunne forbedre såvel økonomien i væsentlig grad. På den baggrund er beslutningen om fjernvarme til dit område udskudt til foråret 2021, hvor vi vil informere igen.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål.