Fjernvarme til Aborg og Lundager

10. juni 2020

En gruppe borgere i Aborg henvendte sig i 2019 til os om muligheden for, at Assens Fjernvarme i fremtiden kunne forsyne Aborg med fjernvarme. Vi har derfor i en periode arbejdet med dette projekt og arbejder lige nu med en løsning, hvor der lægges en ny transmissionsledning, som forbinder vores nuværende ledningsnet i Assens med Aborg og Lundager.

 

Vi forventer at kunne tilbyde fjernvarme i Aborg og Lundager til samme pris som i Ebberup, og at tillægsbidraget skal betales i en periode på omkring 15 år. Perioden vil afhænge af tilslutningsgraden.

 

Et standardhus* i Assens betaler årligt 10.349 kr. for fjernvarme (2020-priser). I tillæg hertil vil en husstand i Aborg/Lundager skulle betale 23,83 kr. pr. BBR-m2 om året til betaling af transmissionsledningen. Den årlige fjernvarmepris for et standardhus i Aborg/Lundager vil således blive 13.447 kr. (2020-priser) beregnet således:

 

Forbrug - 18,1 MWh á 431,14 kr.                                               7.804 kr.
Effektbidrag - 130 m2 á 18,78 kr.                                              2.441 kr.
Effektbidrag, tillæg Aborg/Lundager - 130 m2 á 23,82 kr.      3.097 kr.
Abonnementsbidrag                                                                      105 kr.
I alt                                                                                           13.447 kr.

 

*) Et standardhus er et offentligt begreb, som dækker over et hus på 130 m2 med et årligt forbrug på 18,1 MWh. Nedenfor kan du finde en model til beregning af din individuelle fjernvarmepris.

 

Tilslutningsprisen for et standardhus (max 25 meter stikledning) forventes at blive 8.841 kr. Hertil kommer udgifter til VVS’er for ombygning af installationer inde i huset. Vi gør opmærksom på, at Assens Fjernvarme udlejer varmtvandsvekslere for 1.400 kr. årligt, som et alternativ til selv at foretage investering heri.

 

Alle oplyste priser er inkl. moms. Vi tager forbehold for, at priserne kan ændre sig, da entreprisen endnu ikke har været i udbud.

 

Forudsætninger for projektets gennemførelse

Assens Kommune er varmeplanlæggende myndighed og projektet kan derfor kun sættes i gang, hvis kommunen godkender projektet. Forudsætning for kommunens godkendelse er, at projektet udviser positiv bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi. Vi indsender snarest projektforslag til kommunens behandling.

 

Derudover kræver en gennemførelse af projektet, at vi på tidspunktet for kontraktindgåelse opnår en vis tilslutningsgrad. Vi vil informere nærmere herom senere i forløbet, men er på baggrund af de positive tilkendegivelser, vi indtil nu har modtaget, optimistiske omkring at opnå en tilstrækkelig tilslutningsgrad.

 

I yderområderne vil der blive krav om større tilslutning end resten af området, for at vi kan tilbyde fjernvarme.

 

Vi informerer igen, når projektforslaget er behandlet hos Assens Kommune. Du er altid velkommen til at kontakte os med både generelle og individuelle spørgsmål.