Millioner fra Assens Fjernvarme

Assens Fjernvarme afslutter året med en overdækning på 7,4 mio. kr. og sender desuden 5,3 mio. kr. tilbage til forbrugerne.

”Året har været kendetegnet ved en usædvanlig mild vinter og generelt få graddage, hvilket naturligvis har påvirket fjernvarmeforbruget. Derfor vil 2.904 forbrugere få tilbagebetalt i alt 5,3 mio. kr.” udtaler formanden for Assens Fjernvarme Søren Edlefsen. 


Saltofte blev tilsluttet fjernvarme i efteråret, hvormed Assens Fjernvarme samlet har 3.204 tilslutninger. De seneste års øgede forbrugerantal har medvirket til at kraftvarmeværkets kapacitet, på trods af det milde vejr, næsten har kunnet udnyttes fuldt ud. Kraftvarmeværket, der i øvrigt nu er fuldt afskrevet, har året igennem produceret problemfrit.

”Sidste år varslede regeringen, at de ønskede at indføre en såkaldt forsyningssikkerhedsafgift.
For Assens Fjernvarmes vedkommende betød det en ekstraudgift på 1,8 mio. kr.
Afgiftsforslaget blev dog lykkeligvis forkastet omkring årsskiftet, hvilket forklarer en del af årets overdækning” fortsætter Søren Edlefsen.

Det gode driftsår, samt tilbagebetaling af forsyningssikkerhedsafgiften, har muliggjort, at der kan overføres 7,1 mio. kr. til nedsættelse af kommende års varmepriser.

”Det er altid en fornøjelse når man kan præstere bedre end forventet” udtaler formanden. ”Vi har i det forgangne år kunne levere fjernvarme til et standardhus for 11.086 kr. og budgetterer med en yderligere reduktion det kommende år på små 2%. Et standardhus er således budgetteret til 10.963 kr. hvorved, vi fastholder vores placering som et af de billigste fjernvarmeværker i Danmark”.


Evt. uddybende kommentarer til denne pressemeddelelse kan indhentes hos:
Formand Søren Edlefsen tlf. 6114 4852 eller
Adm. direktør Marc Roar Hintze tlf. 6471 1024