Information om fjernaflæsning

Alle fjernvarmemålere sender dagligt aflæsninger ind til selskabet.

De bliver brugt til at optimere selskabets drift/ledningsnet samt til kundeservice.

Aflæsning af målere

Hvert år den 31. december bliver aflæsningerne brugt som grundlag for årsopgørelsen.

//