Nu begynder anlægsarbejdet i jeres område

Se videoen for at lære mere om, hvordan fjernvarmen bliver installeret.

Etapeopdeling

  Etaper   Veje
  Etape 2A   Assensvej 1, Møllebakken,
  Torpvej og Ørsbjergvej
  Etape 2B   Uglebjergvej 1-3,
  Gartnervænget, Fuglebakken
  og Vibevej
  Etape 2C   Uglebjergvej 28-36, Engdraget,
  Svinget, Udsigten, Skrænten,
  Fladen, Toften, Sandløkken og
  Møllegårdsvej 11-45
  Etape 2D

  Uglebjergvej 8-22,
  Spurvevænget,
  Drosselvej, Bekkasinvænget,
  Lærkevej, Mejsevænget,
  Vestergade 65-81 og
  Møllegårdsvej 3-5

Anlægsarbejdet og VVS-arbejde i etape 2A og 2B

Nu begynder vi anlægsarbejdet i Aarup sydvest - etape 2A og 2B. Arbejdet i veje, indkørsler og haver vil i etape 2A stå på i perioden april til november 2024 og i etape 2B i perioden april 2024 til januar 2025. Det kan ikke undgås, at arbejdet vil medføre støjgener, trafikale gener og jord på vejene. Vi håber på jeres forståelse herfor.

Vi opfordrer til, at beboere i området løbende orienterer sig om de trafikale ændringer på Assens Kommunes hjemmeside: Aktuelt vejarbejde og selvfølgelig via skiltningen i området.

Vores entreprenør M.J. Eriksson sørger for at informere beboere om, hvornår arbejdet i indkørsler, haver og huse skal udføres.

Når gravearbejdet er afsluttet, og der er sendt fjernvarmevand ud i ledningsnettet, skal installationerne i de enkelte huse bygges om til fjernvarme enten via vores lejeordning eller ved aftale med egen VVS-installatør.

Det arbejde forventer vi kan begynde i november 2024 i etape 2A. Bor du i etape 2A og har du valgt vores lejeordning, kan du forvente at have fjernvarme i november eller december 2024.

I etape 2B forventer vi, at VVS-arbejdet kan begynde i januar 2025. Bor du i etape 2B og har du valgt vores lejeordning, kan du forvente at have fjernvarme i januar eller februar 2025.

VVS-arbejdet vil blive udført af VVS Søberg.

 

Øvrige deletaper

Vedrørende udførelsen af de øvrige deletaper i Aarup sydvest, henvises til den overordnede tidsplan her.

Spørgsmål

I Ofte stillede spørgsmål besvarer vi mange generelle spørgsmål, der naturligt opstår, når fjernvarmens skal udrulles i et nyt område.

 

//