Lejeordning - hvis det skal være nemt

 

Du kan få ombygget dine indvendige varmeinstallationer til fjernvarme helt uden at hive penge op af lommen nu og her.

Vælger du lejeordningen hos os, står vi for ombygningen af varmeinstallationerne i dit hus og montering af varmtvandsveksler eller fjernvarmeunit – uden investering fra din side. Vi står for alt det praktiske, og du betaler en fast leje, der dækker alle udgifter til installation, vedligeholdelse og udskiftning.


Hvad får jeg, hvis jeg vælger Assens Fjernvarmes lejeordning?

Med lejeordningen ombygger vi dine installationer til fjernvarme – uden investering fra din side:

  • Vi fjerner din nuværende varmekilde og varmtvandsinstallation
  • Vi trykprøver dit interne rørsystem
  • Vi kobler dit interne varmesystem på fjernvarmen
  • Vi monterer en højeffektiv varmtvandsveksler eller fjernvarmeunit

Arbejdet udføres af autoriseret VVS-installatør VVS Søberg.

Eventuelle skader forårsaget af trykprøvning skal dækkes af din husforsikring.

Vi ejer varmtvandsveksleren/fjernvarmeunitten, og du lejer den af os. Det betyder, at vi står for både vedligeholdelsen og udskiftning, når den engang er udtjent. Helt omkostningsfrit for dig.

Når ombygningen er overstået, er det interne rørsystem fortsat dit eget ansvar. Vedligehold af det interne rørsystem er ikke omfattet af lejeordningen. Vi ejer blot varmtvandsveksleren/fjernvarmeunitten og fjernvarmemåleren, ikke rørene omkring.


Kan alle benytte lejeordningen?

For at lejeordningen kan anvendes, skal der som udgangspunkt være tale om en såkaldt standardinstallation. Det betyder, at nogle specifikke krav skal være opfyldt. Det kan du læse mere om i nedenstående link.

I forbindelse med gravearbejdet på din grund, kommer vi på besøg hos dig og laver i den forbindelse også gerne en individuel vurdering af din installation, hvis du ønsker det.

Vores erfaring er, at langt de fleste huse kan ombygges med en såkaldt standardinstallation, men der vil være tilfælde, hvor det er nødvendigt at købe ekstraarbejde hos VVS-installatøren i forbindelse med installationen og også tilfælde, hvor lejeordningen slet ikke er muligt. Det afklares i forbindelse med vores besøg på din adresse.

  Vær opmærksom!

  For husstande med stikledninger længere end 50 meter og erhvervsbygninger er
  lejeordning som udgangspunkt ikke en mulighed. I disse tilfælde skal man kontakte
  sin egen VVS-installatør for ombygning af varmeinstallationerne.Direkte forsyning

Hos Assens Fjernvarme forsyner vi som udgangspunkt med direkte fjernvarme, hvilket betyder, at forbrugerne får det varme fjernvarmevand helt ud i husets varmesystem (rør, radiatorer og gulvvarme).

Modsætningen er en indirekte løsning, hvor fjernvarmevandet og det vand, der sendes rundt i rør, radiatorer og gulvvarmesystemet, kører i to adskilte kredse.

I en direkte løsning er varmetabet mindre. Løsningen sikrer derfor en bedre effektivitet hos dig og også på fjernvarmeværket – løsningen bidrager dermed til en lavere varmepris for alle.

Trykket på fjernvarmevandet er typisk højere, end når man har eget fyr. Inden tilslutning af direkte fjernvarme skal det derfor sikres med en trykprøvning, at husets varmesystem er i god nok stand til direkte forsyning med fjernvarme.

En trykprøvning foretages af VVS-installatøren under kontrollerede forhold, så evt. utætheder i varmesystemet kun medfører minimalt vandspild.

Vi har stor erfaring med direkte forsyning i vores nuværende forsyningsområde – også i huse med ældre rørsystemer.

Tre varianter af lejeordningen

Ordning 1

Varmtvandsveksler med direkte forsyning - 185 kr. pr. måned (2.220 kr. årligt)

I mange husstande er der kun brug for den helt simple løsning, hvor vi installerer direkte forsyning og en varmtvandsveksler til produktion af varmt vand. Denne løsning optager et minimum af plads i teknikskabet.

Vi trykprøver det interne rørsystem med 9 bar.

Produktblad

 

Ordning 2

Fjernvarmeunit med direkte forsyning – 230 kr. pr. måned (2.760 kr. årligt)

I nogle tilfælde er den nuværende varmeinstallation bygget på en måde, så en simpel varmtvandsveksler ikke er nok. Det gælder fx hvis cirkulationspumpe til varmeanlæg har været indbygget i gasfyret. I disse tilfælde er der behov for en fjernvarmeunit med direkte forsyning.

Vi trykprøver det interne rørsystem med 9 bar.

Produktblad

 

Ordning 3

Fjernvarmeunit med indirekte forsyning – 300 kr. pr. måned (3.600 kr. årligt)

I helt særlige tilfælde er der brug for en fjernvarmeunit med indirekte forsyning.

Det gælder i huse, hvor vi vurderer at husets installationer ikke kan tåle trykprøvning eller huse, som tilsluttes direkte på transmissionsledningen på steder, hvor trykket er for højt til et direkte anlæg.

Vi trykprøver det interne rørsystem med 0,1 bar over ekspansionstryk.

Produktblad

  Vær opmærksom!

  De nævnte priser for lejeordning indeksreguleres én gang årligt.


Øvrige vilkår

Ved alle tre løsninger, anses ombygningen for afskrevet efter 15 år, og du overgår derfor derefter til en ny lejeordning, som kun omfatter leje af varmtvandsveksler/fjernvarmeunit.

Opsiger du lejeaftalen før de 15 år er gået, skal du betale den nedskrevne værdi af installationen i forbindelse med lejeordningens ophør.

Læs om vejrkompensering her.

Vil du hellere selv stå for den indvendige tilslutning?

Vil du hellere lade egen VVS-installatør stå for den indvendige ombygning, så undgår du lejen på varmeregningen. Du betaler i stedet varmtvandsveksleren/fjernvarmeunitten med det samme og har dermed selv ansvaret for den.

For os er det uden betydning, om du vælger lejeordningen eller egen VVS-installatør. Vores ønske er blot, at din varmtvandsveksler er af høj kvalitet. Det giver nemlig en mere effektiv varmeproduktion, hvilket betyder, at vi kan holde varmeprisen nede. Samtidig sikrer det dig den bedste tappevandstemperatur.

//