Information til VVS-installatøren

Alle installationer skal udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør og i henhold til vores tekniske bestemmelser.

Du skal som VVS-installatør være opmærksom på følgende:

  • Fjernvarmemåleren skal bestilles senest 8 dage før afhentning
  • Installationen skal færdigmeldes senest 8 dage efter afhentning af måleren
  • Der skal i forbindelse med færdigmeldingen indsende dokumentation for korrekt indregulering og installation, herunder fotodokumentation.

 

Følgende blanketter skal anvendes:

//