Nu begynder udrulningen af fjernvarme i jeres område

Klik på billedet ovenfor at se videoen

Vi forventer at grave i området fra januar til december 2023. Gravearbejdet kommer til at foregå parallelt med etableringen af transmissionsledningen, indtil området afslutningsvis bliver koblet på den færdige transmissionsledning.

Derefter skal installationerne i de enkelte huse bygges om til fjernvarme enten via vores lejeordning eller ved aftale med egen VVS-installatør. Det arbejde kan først udføres, når der er sendt fjernvarmevand ud i ledningsnettet.

Vi forventer at VVS-arbejdet i husene vil strække sig over perioden januar til april 2024. Vi håber således at kunne forsyne de første forbrugere med fjernvarme i januar 2024 og forventer at alle huse i området er tilsluttet i april 2024.

Tidsplan og etapeopdeling

  Etaper   Veje   Periode
  Gravearbejde etape 1A   Kirsebærhaven   Januar til april 2023
  Gravearbejde etape 1B   Blommehaven og Æblehaven   April til juli 2023
  Gravearbejde etape 1C   Eventyrbakken, Troldebakken
  og Mørkmosehøj
  Juli til september 2023
  Gravearbejde etape 1D

  Dragebakken, Solbakken, 
  Flintebakken, Mosebakken, 
  Højbakken og
  Mørkmoselundsvej

  September til december
  2023
  VVS-arbejde   Alle   Januar til april 2024

Når ledningsnettet bliver koblet på transmissionsledningen og fjernvarmevandet lukket ud i ledningsnettet, vil det ske i mindre etaper startende med husene tættest på transmissionsledningen (i Assensvej) og derfra videre ud i området. Det gør vi for at undgå fejl i det nye ledningsnet. Den nærmere rækkefølge for tilslutning, kender vi først i løbet af foråret 2023, når hele etape 1 er færdigprojekteret.


Spørgsmål

Har du specifikke spørgsmål til din stikledning eller installation, anbefaler vi, at du afventer besøget på din adresse, da der her er sat tid af til netop sådanne spørgsmål.

I Ofte stillede spørgsmål besvarer vi mange generelle spørgsmål, der naturligt opstår, når fjernvarmens skal udrulles i et nyt område.