Udrulningsplan etape 1 - Aarup sydøst

Se videoen for at lære mere om, hvordan fjernvarmen bliver installeret.

Transmissionsledningen mellem Assens og Aarup er i drift, og etape 1 - Aarup sydøst er det første område, som bliver koblet på den nyetablerede ledning.

Når fjernvarmevandet er sendt ud ledningsnettet i området, og rørene er renset og skyllet igennem, kan VVS-arbejdet i husene begynde.

De første huse bliver koblet på den 18. juni 2024.

 

Områdeinddeling og tidsplan for VVS-arbejde

Når fjernvarmevandet skal lukkes ud i områdets ledningsnet, vil det ske i 5 områder afgrænset af ventiler i ledningsnettet. Områdeinddelingen og rækkefølgen fremgår af skemaet nedenfor:

Ledningsnettet er klar til VVS-arbejdet efter følgende tidsplan:

Område

Veje

Assens Fjernvarmes lejeordning:
VVS Søberg arbejder i området i perioden

Egen VVS-installatør:
VVS-arbejde og tilslutning er mulig fra

Område 1

Dragebakken (undtagen 22)

 

Uge 25-27

18. juni 2024

Område 2

Blommehaven
Mørkmosehøj
Ormehøjvej 4

 

Uge 26-35

26. juni 2024

Område 3

Troldebakken
Æblehaven (undtagen 44-52 lige numre)

 

Uge 33-39

12. august 2024

Område 4

Æblehaven 44-52 lige numre

Kirsebærhaven
Mosevej 31

 

Uge 37-43

9. september 2024

Område 5

Dragebakken 22
Flintebakken
Højbakken
Mosebakken
Mørkmoselundsvej
Solbakken

 

Uge 41-45

7. oktober 2024

 

Du vil inden opstartsdatoen i dit område modtage nærmere information fra os om tilslutningen. Det gælder uanset, om du har valgt vores lejeordning eller bruger egen VVS-installatør til arbejdet.

Har du valgt vores lejeordning, vil arbejdet blive udført og koordineret af VVS Søberg. Du vil også modtage den juridiske lejeaftale, som skal underskrives, inden vi kan frigive din adresse til VVS Søberg.

 

Afmelding af gas

Nye fjernvarmeforbrugere, som nu forsynes med gas, skal betale et gebyr til gasselskabet Evida i forbindelse med afkobling af gasnettet. Der er mulighed for at søge gebyret dækket af afkoblingsordningen.

Der uddeles midler fra afkoblingspuljen i perioden 2021-2026. I 2024 åbnede afkoblingspuljen den 18. januar 2024.

Vi anbefaler, at du først opsiger din gasforsyning og dermed ansøger afkoblingspuljen, når dit hus er tilsluttet fjernvarmenettet, da uforudsete hændelser kan forsinke fjernvarmetilslutningen.

Ønsker du at ansøge, inden din præcise tilslutningsdato kendes, henviser vi til rådgivning fra Evida. Du kan læse mere om selve afkoblingen på Evidas hjemmeside.

//