Nu begynder anlægsarbejdet i jeres område

Se videoen for at lære mere om, hvordan fjernvarmen bliver installeret.

Etapeopdeling

  Område   Veje
  Turup 1

  Elmelundsvej, Enghavevej,
  Gamtoftevej, Hesbjergvej,
  Kærvangen, Mejerivej,
  Møllegyden, Nyvang og
  Ulskovvej

  Turup 2   Blangstrupvej, Hybenvænget,
  Roligheden, Rosenvænget,
  Turupvej 42-91 og
  Vedtoftevej

 

Anlægsarbejde og VVS-arbejde i Turup 1

Nu begynder vi anlægsarbejdet i Turup 1. Arbejdet i veje, indkørsler og haver vil stå på i perioden juni til december 2024.

Det kan ikke undgås, at arbejdet vil medføre støjgener, trafikale gener og jord på vejene. Vi håber på jeres forståelse herfor.

Vi opfordrer til, at beboere i området løbende orienterer sig om de trafikale ændringer på Assens Kommunes hjemmeside: Aktuelt vejarbejde og selvfølgelig via skiltningen i området.

Vores entreprenør M.J. Eriksson sørger for at informere beboere om, hvornår arbejdet i indkørsler, haver og huse skal udføres.

Når gravearbejdet er afsluttet, og der er sendt fjernvarmevand ud i ledningsnettet, skal installationerne i de enkelte huse bygges om til fjernvarme enten via vores lejeordning eller ved aftale med egen VVS-installatør.

Det arbejde forventer vi kan begynde i januar 2025. Har du valgt vores lejeordning, kan du forvente at have fjernvarme i 1. kvartal 2025.

VVS-arbejdet vil blive udført af VVS Søberg.

Besøg i Turup 2

Når vi er færdige med anlægsarbejdet i Turup 1 fortsætter vi i Turup 2. Derfor besøger vi i juni 2024 de enkelte huse i dette område som led i planlægning af udrulningen i området.

Har du specifikke spørgsmål til din stikledning eller installation, anbefaler vi, at du afventer besøget på din adresse, da der her er sat tid af til netop sådanne spørgsmål

Spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål besvarer vi mange generelle spørgsmål, der naturligt opstår, når fjernvarmens skal udrulles i et nyt område.

//