Flyttemeddelelse

Udfyld de felter du kan

- (hvilken adresse drejer det sig om)
- (ønsker opgørelse til og med dato)
Hvis du er tilmeldt BS, må du ikke afmelde den, før du har modtaget en flytteopgørelse.
Hvis du flytter til en anden adresse i vores forsyningsområde, skal du huske at tilmelde dig det nye forbrugssted i en ny formular.
- (betaler for varmen fra dato)
I forbindelse med lejemålets ikrafttræden tilmeldes lejer, efter aftale med udlejer, som forbruger ved Assens Fjernvarme.
Kundeforholdet oprettes derved mellem lejer og Assens Fjernvarme og er herefter udlejer uvedkommende.
Lejer accepterer herved de til enhver tid gældende leveringsbetingelser for Assens Fjernvarme. Samtidig accepteres at alle betalinger for varmeforbrug og faste afgifter skal ske til Assens Fjernvarme.
- (skriv mailadresse)
//