Udrulningstidsplan

Opdatering 22. marts 2024

Etape 1 - Aarup sydøst

Se mere her.


Etape 2

Vi har allerede besøgt mange huse i etape 2 som led i planlægningen af ​​udrulningen. Det arbejde fortsætter frem til sommeren 2024.

Gravearbejdet i etape 2 vil foregå med flere gravehold, som arbejder parallelt i forskellige områder. Forventede opstartstidspunkter fremgår af skemaet nedenfor.
Gravearbejdet i hele etapen forventes afsluttet i foråret 2025.

  Område   Besøgsplan   Opstart gravearbejde
  Aborg og Lundager   Er besøgt   Forår 2024
  Aarup sydvest - deletape A   Er besøgt   Forår 2024
  Skydebjerg   Er besøgt   Sommer 2024
  Aarup sydvest - deletape B   Er besøgt   Sommer 2024
  Turup   Marts til juni 2024   Efterår 2024
  Ørsted   April til maj 2024   Efterår 2024
  Aarup sydvest - deletape C
  og D
  Er besøgt   Ikke planlagt - dog senest
  forår 2025
  Boliger langs
  transmissionsledningen
  Juni til august 2024   Ikke planlagt - dog senest
  forår 2025

Etape 3

Etape 3 består af Aarup nord, Sandager, Salbrovad og Barløse.

Fra efteråret 2024 begynder vi at besøge de enkelte huse i etape 3 som led i planlægningen af udrulningen i området.

Gravearbejdet i etape 3 forventes udført i perioden forår 2025 til forår 2026.

Rækkefølgen i etape 3 er endnu ikke fastlagt.

Opdatering 27. september 2023

Gravearbejdet i etape 1 forventes afsluttet 1. marts 2024 – to måneder senere end planlagt. Straks derefter fortsætter vi gravearbejdet i etape 2.

Vi forventer at tilkoble de resterende områder i følgende rækkefølge, men forbeholder os retten til at ændre denne:

Etape 2:

  • Skydebjerg
  • Aarup sydvest
  • Aborg
  • Lundager
  • Turup
  • Ørsted
  • Boliger langs transmissionsledningen

Etape 3:

  • Aarup nord
  • Sandager/Salbrovad
  • Barløse

Detailtidsplanen for etape 2 og 3 er endnu ikke fastlagt.

Opdatering 24. november 2022

Tidsplanen viser, i hvilken periode, vi forventer at etablere ledningsnet i de enkelte byer.

Når ledningsnettet er etableret, skal installationerne i de enkelte huse i området bygges om til fjernvarme enten via vores lejeordning eller ved aftale med egen VVS-installatør. Det arbejde kan først udføres, når der er sendt fjernvarmevand ud i ledningsnettet. Det sker i mindre etaper, og der vil således løbende ske tilslutning af boligerne.

  

  Etape   Oversigtskort   Byer   Etablering af ledningsnet
  Etape 1   Blåt område   Aarup sydøst   Januar til december 2023
  Etape 2   Rødt område   Aarup sydvest, Skydebjerg,
  Ørsted, Turup, Aborg og
  Lundager
  Januar til december 2024
  Etape 3   Gult område   Aarup nord, Sandager,
  Salbrovad og Barløse
  Januar til december 2025

Rækkefølgen af de enkelte byer i henholdsvis det røde og gule område er endnu ikke fastlagt. Boliger langs transmissionsledningen tilsluttes samtidig med en af de nærliggende landsbyer.

Tidsplanen opdateres løbende her på hjemmesiden, hvis der sker ændringer. Alle tilmeldte vil i god tid inden opstart af anlægsarbejdet i området, modtage information om udrulningen direkte i e-Boks.

 

Etablering af transmissionsledningen

Transmissionsledningen mellem Assens og Aarup etableres parallelt med Etape 1 (Aarup sydøst) og forventes færdig til efteråret 2023. Transmissionsledningen etableres med én afgrening til hver landsby, der får hver deres forsyningszone. Der bliver få tilslutninger direkte på ledningen, da vi derved opnår den mest effektive drift af ledningen.  

Første etape graves fra Aarup og igennem Ørsted og næste etape graves fra Assens mod Turup, hvorefter de to etaper forbindes. 

//