Udrulningstidsplan

Opdateret 24. november 2022

Tidsplanen viser, i hvilken periode, vi forventer at etablere ledningsnet i de enkelte byer.

Når ledningsnettet er etableret, skal installationerne i de enkelte huse i området bygges om til fjernvarme enten via vores lejeordning eller ved aftale med egen VVS-installatør. Det arbejde kan først udføres, når der er sendt fjernvarmevand ud i ledningsnettet. Det sker i mindre etaper, og der vil således løbende ske tilslutning af boligerne.

  

  Etape   Oversigtskort   Byer   Etablering af ledningsnet
  Etape 1   Blåt område   Aarup sydøst   Januar til december 2023
  Etape 2   Rødt område   Aarup sydvest, Skydebjerg,
  Ørsted, Turup, Aborg og
  Lundager
  Januar til december 2024
  Etape 3   Gult område   Aarup nord, Sandager,
  Salbrovad og Barløse
  Januar til december 2025

Rækkefølgen af de enkelte byer i henholdsvis det røde og gule område er endnu ikke fastlagt. Boliger langs transmissionsledningen tilsluttes samtidig med en af de nærliggende landsbyer.

Tidsplanen opdateres løbende her på hjemmesiden, hvis der sker ændringer. Alle tilmeldte vil i god tid inden opstart af anlægsarbejdet i området, modtage information om udrulningen direkte i e-Boks.

Beboere i Etape 1 - Aarup sydøst kan se mere information her.


Etablering af transmissionsledningen

Transmissionsledningen mellem Assens og Aarup etableres parallelt med Etape 1 (Aarup sydøst) og forventes færdig til efteråret 2023. Transmissionsledningen etableres med én afgrening til hver landsby, der får hver deres forsyningszone. Der bliver få tilslutninger direkte på ledningen, da vi derved opnår den mest effektive drift af ledningen.  

Første etape graves fra Aarup og igennem Ørsted og næste etape graves fra Assens mod Turup, hvorefter de to etaper forbindes. 


Tidligere udgaver af tidsplanen

Tidsplan pr. 29. november 2021