Vi besøger husene i jeres område

Se videoen for at lære mere om, hvordan fjernvarmen bliver installeret.

Gravearbejdet ind til boligerne langs transmissionsledningen vil løbende blive udført fra efteråret 2024 til foråret 2025. Derfor besøger vi i juni og juli 2024 de enkelte huse som led i planlægningen.

Når gravearbejdet er afsluttet, skal installationerne i de enkelte huse bygges om til fjernvarme enten via vores lejeordning eller ved aftale med egen VVS-installatør.

Spørgsmål

Har du specifikke spørgsmål til din stikledning eller installation, anbefaler vi, at du afventer besøget på din adresse, da der her er sat tid af til netop sådanne spørgsmål.

I Ofte stillede spørgsmål besvarer vi mange generelle spørgsmål, der naturligt opstår, når fjernvarmen skal udrulles i et nyt område.

//