Selskabsstuktur

 

Koncernen består af følgende selskaber (100% ejerskab):