Information til forbrugeren

Fjernvarmeaftale og betaling af tilslutningsbidrag

Inden tilslutning til Assens Fjernvarmes ledningsnet skal du underskrive fjernvarmeaftalen og betale tilslutningsbidraget.

Du kan anmode om en fjernvarmeaftale ved udfyldelse af tilslutningsanmodningen. Når fjernvarmeaftalen er underskrevet, sender vi en faktura på tilslutningsbidraget.

 

Ombygning af indvendige installationer

I forbindelse med tilslutningen skal du vælge, om du vil benytte Assens Fjernvarmes lejeordning eller selv stå for den indvendige tilslutning.

For os er det uden betydning, om du vælger lejeordningen eller egen VVS-installatør. Vores ønske er blot, at din varmtvandsveksler er af høj kvalitet. Det giver nemlig en mere effektiv varmeproduktion, hvilket betyder, at vi kan holde varmeprisen nede. Samtidig sikrer det dig den bedste tappevandstemperatur.

Bor du i vores udvidelsesområde, tilbyder vi en lejeordning, hvor vi står for ombygningen af varmeinstallationerne i dit hus samt montering af varmtvandsveksler eller fjernvarmeunit – uden investering fra din side. 

Bor du i vores eksisterende fjernvarmeområde, tilbyder vi lejeordning, hvor du kan leje varmtvandsveksleren af os. Selve ombygning af varmeinstallationen skal din egen VVS-installatør stå for.

Bruger du din egen VVS-installatør i forbindelse med tilslutningen, skal du henvise installatøren til denne side.

//