Nyheder

Renovering af fjernvarme mv. i Ny Adelgade og sidegader

Information vedr. anlægsarbejder i Ny Adelgade, Møllevænget m.fl.

Administrationen er lukket

Administrationen er lukket for alle besøg uden forudgående aftale grundet Covid 19-situationen. Vi kan træffes på telefon 64 71 10 24. Vi har i period…

Fjernvarme til Aborg, Lundager, Sandager, Salbrovad, Barløse og Turup

Beslutning udskydes

Fjernvarme til Sandager, Salbrovad, Barløse og Turup

En arbejdsgruppe med borgere fra Sandager, Salbrovad, Barløse og Turup afholdte mandag den 24. august 2020 et borgermøde i Salbrovad, hvor Assens Fjer…

Nye vedtægter i Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Den ekstraordinære generalforsamling godkendte den 18. august nye vedtægter. Ændringen omhandler en tilpasning til den nuværende selskabsstruktur.

Ekstraordinær generalforsamling 2020

Vi afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.30 i Arena Assens.

Generalforsamling 2020

Vi afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.30 i Arena Assens.

Grønne resultater hos Assens Fjernvarme

Assens Fjernvarme forsyner godt 3.400 husstande med CO2-neutral fjernvarme samt grøn strøm dækkende elforbruget til samme antal familier og el-biler.

Tjek for lækage

Når du tjekker din årsopgørelse så tjek også for lækage.