Nyheder

Kontorlukket

Kontoret holder lukket fra den 13. marts til og med 13. april 2020 pga. COVID-19. Vi kan træffes på telefon 64 71 10 24 mellem kl. 9-15. Vær opmærk...

Ekstraordinær generalforsamling 2020

UDSÆTTELSE! Den ekstraordinære generalforsamling er udsat på ubestemt tid pga. COVID-19. 

Generalforsamling 2020

Vi afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.30 i Arena Assens.

Grønne resultater hos Assens Fjernvarme

Assens Fjernvarme forsyner godt 3.400 husstande med CO2-neutral fjernvarme samt grøn strøm dækkende elforbruget til samme antal familier og el-biler.

Tjek for lækage

Når du tjekker din årsopgørelse så tjek også for lækage.

Årsopgørelse 2019, budget og styringstabel 2020

Du kan gå i eForsyning og se din årsopgørelse, budget og styringstabel.

Adoptivklasse på julebesøg 2019

5.K1 fra Ebberup Skole har igen været på besøg. Traditionen tro fik de kakao og æbleskiver og var ude at fælde juletræ til klassen. Vi fik en kurv...

Adoptivklasse på besøg 13. november 2019

5.K1 fra Ebberup Skole har været på besøg. De var rundt på værket og lave reklamefilm om Assens Fjernvarme, som de senere vil fremvise os.

Fjernvarme til Aborg

OPDATERING! Vi har fået så mange positive tilkendegivelser om fjernvarme til Aborg, at vi nu går videre med detailprojektering. Vi informerer igen,...

Så du vores annonce i LokalAvisen Assens?

Hvis du som forbruger mod forventning ikke har modtaget et brev fra os for nylig, så kontakt os. Har du brug for flere mærkater, er du velkommen ti...

Information til forbrugere og andelshavere

I forbindelse med ny lovmæssig regulering for hele varmesektoren, har vi opdelt Assens Fjernvarme A.m.b.a.'s aktiviteter i en ny selskabsstruktur o...

Adoptivklasse på besøg 28. maj 2019

4.K1 fra Ebberup Skole har været på besøg. De har lært om skovens drift, og hvordan vi bruger effekterne fra skoven til at frembringe energi, aske...

Generalforsamling 2019

Vi afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.30 i Arena Assens.

Lækagekontrol

Vi har et vandtab i den nordlige del af Assens og har derfor sendt SMS ud til ca. 250 forbrugere om at udføre lækagekontrol ved lejlighed.

Årsopgørelse 2018, budget og styringstabel 2019

Du kan gå i eForsyning og se din årsopgørelse, budget og styringstabel.

Ny driftsassistent

Den 1. januar er Ole Anker Hansen tiltrådt som driftsassistent. Vi ønsker ham velkommen til!

Adoptivklasse på julebesøg 2018

4.K1 fra Ebberup Skole har igen været på besøg. Denne gang fik de kakao og æbleskiver og var ude at fælde juletræ til klassen. Vi fik en flot kalen...

Adoptivklasse på besøg 1. nov. 2018

4.K1 fra Ebberup Skole har været på besøg. De har bl.a. hørt om sikkerhed på arbejdspladsen. De har været ude at måle støj rundt omkring på værket...

Ny hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside. Vi håber, du finder det, du leder efter. 

Nye vedtægter og leveringsbestemmelser

Vi har opdateret vedtægter samt de almindelige og tekniske bestemmelser. De nye dokumenter er tilgængelige på hjemmesiden og kan også rekvireres ve...

Spændende generalforsamling hos Assens Fjernvarme

Ekstraordinær generalforsamling

Vi afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 11. oktober 2018 kl. 19.30 i Arena Assens.

Husk generalforsamling

Husk tilmelding til generalforsamling den 20. september 2018.

Positive resultater hos Assens Fjernvarme

Vi ændrer på afregningstidspunkterne

Ændringerne får betydning for dine fremtidige afregninger.

Generalforsamling 2018

Vi afholder ordinær generalforsamling torsdag den 20. september 2018 kl. 19.30. BEMÆRK! Ny tilmeldingsprocedure.

Årsopgørelse 2017/2018, budget og styringstabel 2018

Du kan gå i eForsyning og se din årsopgørelse, budget og styringstabel.

Adoptivklasse fra Ebberup Skole

3.K1 fra Ebberup Skole har været på besøg for at interviewe og filme de ansatte om deres arbejde, som de derefter skal arbejde videre med hjemme på...

Ny kontorassistent

Den 1. april er Dorte Ribau tiltrådt som kontorassistent. Vi ønsker hende velkommen til!