Nyheder

Renovering af fjernvarme mv. i Ny Adelgade, Kindhestegade m.fl.

Information vedr. anlægsarbejder i Ny Adelgade, Kindhestegade m.fl.

Virtuel generalforsamling hos Assens Fjernvarme

Det var en tilfreds formand for Assens Fjernvarme, der bød andelshaverne velkommen til den årlige generalforsamling.

Administrationen er lukket

Administrationen er lukket for alle besøg uden forudgående aftale grundet Covid 19-situationen. Vi kan træffes på telefon 64 71 10 24. Vi har i period…

Generalforsamling 2021

Vi afholder ordinær generalforsamling torsdag den 4. marts 2021 kl. 19.30.  BEMÆRK! Generalforsamlingen afholdes elektronisk i år pga. forsamlingsforb…

Fjernvarme til Aborg, Lundager, Sandager, Salbrovad, Barløse og Turup

Beslutning udskydes

Fjernvarme til Sandager, Salbrovad, Barløse og Turup

En arbejdsgruppe med borgere fra Sandager, Salbrovad, Barløse og Turup afholdte mandag den 24. august 2020 et borgermøde i Salbrovad, hvor Assens Fjer…

Nye vedtægter i Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Den ekstraordinære generalforsamling godkendte den 18. august nye vedtægter. Ændringen omhandler en tilpasning til den nuværende selskabsstruktur.

Ekstraordinær generalforsamling 2020

Vi afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.30 i Arena Assens.

Generalforsamling 2020

Vi afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.30 i Arena Assens.