Fjernvarme til Aarup og landsbyer

Udrulningen af fjernvarme er i fuld gang - se hvor vi graver nu

 

Her graver vi

Område Tidsrum   Veje  
Aarup sydvest - Etape 2A April til november 2024

Assensvej 1
Møllebakken
Torpvej
Ørsbjergvej

Aarup sydvest - Etape 2B April 2024 til januar 2025

Uglebjergvej 1-3
Gartnervænget
Fuglebakken
Vibevej

Aborg og Lundager

  April til oktober 2024

Aborg by
Lundager by

  Skydebjerg

  Maj til december 2024

  Skydebjerg by

Turup 1

  Juni til december 2024

  Elmelunsvej
  Enghavevej
  Gamtoftevej
  Hesbjergvej
  Kærvangen
  Mejerivej
  Møllegyden
  Nyvang
  Ulskovvej

 

Hold dig orienteret om trafikale ændringer på Assens Kommunes hjemmeside: Aktuelt vejarbejde og via skiltningen i området.

Sådan påvirker gravearbejdet området

Vi gør vores bedste for at færdiggøre arbejdet hurtigst muligt og tager mest muligt hensyn.

 

Trafikale ændringer

Se mere på: Aktuelt vejarbejde i Assens Kommune. 

 

Om vejarbejdet

Der kan være ændrede trafikaleforhold i udvidelsesområder.

Entreprenøren gør hvad de kan, for at begrænse gener for køretøjer, cyklister og fodgængere.

Man kan dog opleve, at det f.eks. ikke vil være muligt at parkere på vejen, hvor der graves, og man vil ikke altid kunne tilgå sin indkørsel i graveperioden.

 

Information om vejarbejde

Hold dig orienteret om trafikale ændringer på Assens Kommunes hjemmeside: Aktuelt vejarbejde og via skiltningen i området.

Ændringer i offentlig transport

Hvis gravearbejdet påvirker den offentlige transport, vil det fremgå på Rejseplanen.

 

Ny asfalt

Når fjernvarmerørene er lagt i jorden, og der ikke skal foretages flere justeringer eller ændringer, dækkes rørene til, og entreprenøren lægger asfalt. Når asfalten har ligget et års tid, fjernes den øverste del og erstattes med en finere asfalt (slidlag), der lukker overfladen pænt af. Dette vil også udbedre eventuelle sætninger, der måtte være opstået.

Reetablering af grønne arealer og indkørsler mv.

Når vi udfører gravearbejde, gør vi vores bedste for at minimere forstyrrelsen og genoprette området så hurtigt som muligt.

Dette inkluderer eftersåning af græs og reetablering af fliser og sten.

Det er vigtigt at bemærke, at reetablering ikke altid kan udføres på alle tidspunkter af året.

Vejret har meget at sige, da frost, tørke eller store mængder regn, kan forhindre genetablering af græs og fliser.

Derfor kan man opleve, at reetablering må vente, selvom gravearbejdet og tilslutningen er afsluttet.

 

Find mere information om etableringen på: Ofte stillede spørgsmål

Forsinkelser

Det er ikke altid helt til at vide, hvad der i forvejen ligger nede under asfalten, og hvor tingene ligger henne.

Selvom vi har tegninger over placeringen af kloakrør, telefonledninger, fiber, vand eller gas, er de ikke altid korrekte. Det er først når man graver, at entreprenøren kan se, hvor alting faktisk er.  Og nogle gange ligger noget forkert, hvilket kan give forsinkelser.

Derudover kan vejret også forsinke arbejdet.

Når arbejdet midlertidigt stopper et sted, forsøger entreprenøren dog at arbejde videre et andet sted for at følge den overordnede tidsplan.

Afbrydelse af fjernvarme

I forbindelse med udvidelse af fjernvarmenettet kan det blive nødvendigt at afbryde varmen for de omkringliggende ejendomme.

Bliver fjernvarmen afbrudt, melder vi det på vores hjemmeside og til de berørte ejendomme via. sms.

Tilmeld SMS

Bor du i et kommende fjernvarmeområde?

Hvis du er i tvivl, så kan du slå din adresse op og se, om du bor i et kommende fjernvarmeområde.

 

Oversigtskort over udvidelsesområderne

Har du spørgsmål?

At skifte sin varmeforsyning er en stor beslutning.

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, så se siden ”ofte stillede spørgsmål”, ellers kontakt os.

 

Seneste nyt om projektet

 

Sidste nyt om fjernvarme til Aarup og landsbyer marts 2024 - Opdateret tidsplan

Sidste nyt om fjernvarme til Aarup og landsbyer - opdateret tidsplan De sidste rør til transmissionsledningen er i denne uge lagt i jorden og s...

Sidste nyt om fjernvarme til Aarup og landsbyer januar 2024 - Nyt om lejeordning

Sidste nyt om fjernvarme til Aarup og landsbyer - Nyt om lejeordning VVS-arbejde og fjernvarmeunits har været i udbud Vi har i efteraret 202...

Nye områder er godkendt til fjernvarme

Nye omrader er godkendt til fjernvarme Vi er i fuld gang med at udrulle fjernvarmen til Aarup og landsbyerne mellem Assens og Aarup. Sideløbend...
//