Nye områder er godkendt til fjernvarme

15. december 2023

Nye områder er godkendt til fjernvarme

Vi er i fuld gang med at udrulle fjernvarmen til Aarup og landsbyerne mellem Assens og Aarup. Sideløbende har vi i længere tid arbejdet med at udvide vores forsyningsområde til endnu flere områder nord for Assens, og der er nu godt nyt til beboerne i disse områder.

Økonomisk tilskud til projektet

Flere af delprojekterne blev tidligere på året tildelt tilskud fra fjernvarmepuljen, som er en offentlig støttepulje, der skal bidrage til at nedsætte CO2-udledningen fra olie- og gasfyr i den individuelle varmeforsyning. Fjernvarmevirksomheder kan fra puljen få tilskud til konverteringsprojekter, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles i nye fjernvarmeområder, og hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme. Med tilsagn om tilskud har vi nu også fået en endelig godkendelse fra Assens Kommune til at udføre projekterne.


Boliger i tilknytning til nuværende udvidelsesområde

En række boliger i umiddelbar nærhed af det allerede godkendte udvidelsesprojekt i Aarup og landsbyer er nu også blevet godkendt til fjernvarme og kan inddrages i det oprindelige projekt. For disse boliger vil der typisk være særlige vilkår, fx kan det være nødvendigt med en ekstra lang stikledning mod tillægsbetaling, eller at flere omkringliggende huse også ønsker fjernvarmetilslutningen.

Vi kontakter ejerne af de omfattede boliger i løbet af de kommende måneder med oplysning om, på hvilke vilkår vi kan tilbyde fjernvarme.

Følgende adresser er omfattet: Boliger i tilknytning til nuværende område
 

Erhvervsområdet i Aarup

Vi har mødt stor interesse for fjernvarme fra virksomhederne i Aarup, og vi har nu fået godkendt, at erhvervsområdet i den østlige del af byen også kan forsynes med fjernvarme.

Udover at det er rigtig positivt, for de virksomheder, som ønsker at konvertere til fjernvarme, er det også rigtigt positivt for økonomien i det samlede udvidelsesprojekt til Aarup og landsbyer, herunder områdetillægget, da virksomhederne bidrager til betalingen med store opvarmede arealer.

Erhvervsområdet vil i starten af 2024 blive detailprojekteret, hvorefter vi igangsætter informationsmøder og tilmeldingsprocedure.

Følgende adresser er omfattet: Erhvervsområde


Grønnemose, Ålsbo, Ørsbjerg og Kerte

Områderne Grønnemose, Ålsbo, Ørsbjerg og Kerte har til sammen fået ca. 4 mio. kr. i tilskud fra Fjernvarmepuljen til udrulning af fjernvarme i området, og vi har godkendelserne på plads til at igangsætte projekterne. Men midt i arbejdet med områderne dukkede muligheden for en sammenlægning med Gelsted Fjernvarme op.

Gelsted Fjernvarmes allerede etablerede produktionsanlæg og ledningsnet kan muligvis bidrage positivt til økonomien ved en udvidelse i området, og vi ser derfor mulighed for forbedrede vilkår for udrulning af fjernvarme til Grønnemose, Ålsbo, Ørsbjerg og Kerte.

Der er flere mulige føringsveje, når der skal graves fjernvarmeledninger ned til at føre fjernvarmen fra Assens til Gelsted, Kerte, Ørsbjerg, Grønnemose og Ålsbo. Disse muligheder har vi brug for tid til at analysere, så projektet kan udføres bedst muligt til alle parters fordel.

I foråret 2024 forventer vi at være så langt, at vi kan informere om tidshorisont, tilslutningspris og krav om tilslutningsgrad i områderne nordvest for Aarup. Disse forhold er på nuværende tidspunkt uafklarede.

Følgende adresser er omfattet:

Grønnemose

Ålsbo

Ørsbjerg og Kerte


Hvordan påvirker de nye områder de eksisterende og kommende forbrugere?

Arbejdet med de nye områder vil ikke forsinke udrulningen af fjernvarme til Aarup og landsbyer.

Det er for Assens Fjernvarme samtidig en forudsætning for at gå ud i nye områder, at det ikke påvirker eksisterende forbrugeres økonomi negativt. Nye områder skal derimod bidrage positivt i form af stordriftsfordele på allerede etablerede og fremtidige investeringer.

 

 

//