Sidste nyt om fjernvarme til Aarup og landsbyer marts 2024 - Opdateret tidsplan

22. marts 2024

Sidste nyt om fjernvarme til Aarup og landsbyer - opdateret tidsplan

De sidste rør til transmissionsledningen er i denne uge lagt i jorden og svejst sammen syd for Ørsted. Dermed er der nu forbindelse fra værket i Assens og helt til Aarup, hvilket er en stor milepæl i projektet.

Det har ikke været uden udfordringer at nå hertil, og derfor er projektet også blevet forsinket. Der er stadig et stykke vej, til vi kan begynde at forsyne de første forbrugere i Aarup med fjernvarme, men vi er godt på vej.

Det sidste halve år har været det mest regnfulde i mange år, og det er ingen hemmelighed, at det har skabt udfordringer i projektet. Vores entreprenør M.J. Eriksson har hele efteråret og vinteren arbejdet med render, hvor vandet har skulle pumpes væk og med våd jord, som det har været svært at komme af med. Derudover har reetableringen været besværliggjort og nogen steder slet ikke været mulig. Men på trods af disse forhold har både M.J. Eriksson og deres underleverandører opretholdt arbejdet i hele perioden og været fleksible i deres planlægning af, hvor det har været muligt at arbejde.

De vejrmæssige udfordringer har sammen med andre uforudsete udfordringer medført en forsinkelse i, hvornår transmissionsledningen kan idriftsættes, hvilket skubber hele projektets tidsplan 2-3 måneder.

Vi forventer nu at kunne forsyne de første forbrugere med fjernvarme omkring 1. juni 2024. Beboerne i etape 1 - Aarup sydøst kan læse mere om den opdaterede tidsplan og om, hvordan udrulningen i området vil foregå her .

Senere på foråret og i sommeren 2024 starter vi gravearbejdet op flere steder i etape 2, som består af Aarup sydvest og landsbyerne mellem Assens og Aarup. De første områder bliver Aborg, Lundager, første deletape i Aarup sydvest og Skydebjerg.

Vi forventer at kunne afslutte gravearbejdet i etape 2 i foråret 2025, hvorefter vi fortsætter i etape 3.

Se mere om tidsplanen her .


Arbejdet de kommende måneder

Selvom transmissionsledningen nu er færdigetableret og renset, bliver der stadig arbejdet langs ledningen i den kommende tid. Inden ledningen kan sættes i drift, skal der nemlig sættes ventiler på ledningen de steder, der skal afgrenes ud til de enkelte byer og i Aarup, skal der bygges en pumpestation.

Derefter går vi i gang med at lukke fjernvarmevand ud i ledningen. Der kan være ca. 2,5 mio. liter vand i selve transmissionsledningen, og vi forventer, at det tager ca. 2 uger at fylde den næsten 20 km lange ledning. Når vandpåfyldningen er afsluttet, skal der ske udluftning for at sikre, at der ikke er luft i ledningen.

Afslutningsvis bliver der lavet test af ledningen, inden den sættes i drift, og vi kan lukke fjernvarmevandet ud i det første boligområde i Aarup.


Budgettet holder

Vores økonomiopfølgning viser fortsat, at vi holder budgettet, og alt tyder på, at vi kan fortsætte sådan, hvilket betyder, at områdetillægget på 29 kr. pr. m² forventes at holde.

Assens Fjernvarme har en af ​​landets billigste varmepriser, og det forventer vi også at have i fremtiden.

//