Din varmeøkonomi med fjernvarme

Når du har fjernvarme, har du en stabil varmeøkonomi uden de store overraskelser.

Beregn din besparelse med fjernvarme.

Forudsætninger for prisberegneren fremgår af den detaljerede beregning.

Forudsætninger

Priser er gældende priser iflg. takstblad. Øvrige priser er vejledende og opdateret
18-05-2022.

Energiforbruget er baseret på skønnede virkningsgrader og derfor kun vejledende. Sammenhold altid dit beregnede forbrug med det vejledende årsforbrug nedenfor.

Ønsker I andre forudsætninger, så kontakt os.

Lejeordning

Lejeordningen omfatter opsætning af varmtvandsveksler.
Lejeordningen omfatter ikke ombygning af varmeanlæg, fx nedtagning af eksisterende fyr. Dette arbejde skal udføres af en VVS'er for din regning. 

Læs mere om lejeordningen

Vejledende årsforbrug

0,14 MWh pr. m² Officielt standardhus (1980-isolering)

0,11 MWh pr. m² Gennemsnitligt i Assens