Fjernvarme til Aarup og landsbyer - første milepæl

15. juni 2021

Assens Fjernvarme har igennem længere tid arbejdet med en udvidelse af forsyningsområdet mod nord

Projektet er nu nået første store milepæl. Projektforslaget ligger klar og er indsendt til behandling hos Assens Kommune. Projektforslaget viser rigtig god økonomi for både eksisterende forbrugere, nye forbrugere, Assens Fjernvarme og samfundet. Det var derfor også en enig bestyrelse, der på et bestyrelsesmøde onsdag den 9. juni 2021, besluttede at igangsætte processen med myndighedsbehandling.

Den planlagte udvidelse omfatter en transmissionsledning fra Assens til Aarup og herudover tilslutning af de landsbyer, der ligger på transmissionsledningens vej. Det nye fjernvarmeområde vil således udover Aarup omfatte landsbyerne Aborg, Lundager, Turup, Ørsted og Skydebjerg samt en afgrening til Salbrovad, Sandager og Barløse. Samlet giver det 1.800 potentielle fjernvarmetilslutninger af huse, der i dag opvarmes med olie eller naturgas. Hertil kommer husstande med fastbrændsel, som også ønsker at overgå til fjernvarme.

Vi har undervejs i projektet mødt stor opbakning og velvilje hos både lokalpolitikerne og kommunens administration. Derfor forventer vi også en hurtig og konstruktiv behandlingsproces hos Assens Kommune.

Næste step i processen er ansøgning om tilskud fra fjernvarmepuljen, da projektforslaget er betinget af et tilskud på ca. 24 mio. kr. Fjernvarmepuljen er en politisk besluttet tilskudspulje under Energistyrelsen, der har til formål at fremme udrulningen af grøn fjernvarme i Danmark i tråd med den nationale målsætning om 70% reduktion af CO2-udledningen.

Endelig er projektet naturligvis betinget af tilstrækkelig stor opbakning i det nye fjernvarmeområde. Hvis kommunens godkendelse og tilskuddet fra fjernvarmepuljen opnås, forventer vi at kunne afholde borgermøder mv. i efteråret 2021, hvor der vil blive rig mulighed for at høre mere om projektet og stille spørgsmål. Til den tid kender vi også de konkrete tilslutningskrav og tidshorisonter for de enkelte områder.

Startskuddet til projektet var en henvendelse fra Aborg om muligheden for at få fjernvarmen til Aborg, og senere viste der sig også interesse fra Turup, Sandager, Salbrovad og Barløse. Senest har arbejdet drejet sig omkring Aarup, der med sin størrelse og korte afstand mellem boligerne bidrager yderst positivt til projektets samlede økonomi. Også her har der vist sig stor lokal interesse. Derfor tror vi på, at der kan opnås den tilstrækkelige opbakning til projektet.

Der regnes i projektforslaget med en rabatordning på tilslutningen, så tilslutningsprisen (engangsbetaling) i det nye område kan tilbydes til 5.000 kr. pr. husstand.

Dertil kommer den løbende betaling for fjernvarmeforbruget. I Assens er den årlige varmepris for et såkaldt standardhus på 130 m2 10.758 kr. Der regnes i projektforslaget med et særligt områdetillæg i de første 10 år i det nye fjernvarmeområde, så den årlige varmepris i et standardhus i Aarup og landsbyerne vil være 13.856 kr. (130 m2). Områdetillægget beregnes som ca. 24 kr. pr. m2. Efter 10 år vil prisen i det nye område blive den samme som i Assens.

Anlægsarbejdet planlægges opstartet primo 2022 og udføres over en 4-årig periode. De første husstande forventes forsynet med fjernvarme i 4. kvartal 2022 med færdig udrulning i 4. kvartal 2025.

Vi har en stor tro på, at udvidelsen kan blive til virkelighed og at Assens Fjernvarme indenfor en årrække kan forsyne Aarup og landsbyerne på vejen dertil med grøn fjernvarme.