Generalforsamling 2021

5. februar 2021

Vi afholder ordinær generalforsamling torsdag den 4. marts 2021 kl. 19.30. 

BEMÆRK! 
Generalforsamlingen afholdes elektronisk i år pga. forsamlingsforbud. Derfor er tilmelding nødvendig senest den 28. februar 2021.