Fjernvarme til Aarup og landsbyer: Udbud og nye områder

6. april 2022

Fjernvarme til Aarup og landsbyer: Udbud og nye områder

Rørleverance og anlægsentreprise sendt i udbud
Vi har sammen med vores rådgivere arbejdet på højtryk med detailprojektering og udbudsmateriale i den seneste tid. Nu ligger udbudsmaterialet klart og udbuddet på rørleverance og anlægsentreprisen er sat i gang. Der er tale om EU-udbud på grund af anlægssummernes størrelse. Vi forventer fortsat at kunne påbegynde etablering af transmissionsledning i sensommeren 2022 og tilslutte de første forbrugere omkring årsskiftet 2022/23. Du kan se i den foreløbige udrulningsplan, hvornår vi forventer at starte op i dit område.

Status på tilmeldinger
235.000 m² er allerede tilmeldt fjernvarmen, hvoraf 197.000 m² er boligareal og 38.000 m² er erhvervsareal. Alle delområder har for længst opnået den nødvendige tilslutningsgrad, og vi får stadig mange tilmeldinger ind fra boligforeninger og andre store ejendomme.

Nye områder
Vi arbejder med at udvide det oprindelige område, så projektet også kommer til at omfatte industriområdet i Aarup samt Ørsbjerg og Kerte. Vi er i gang med projektforslag for begge disse områder. Projektforslagene skal sendes til kommunal behandling, da Assens Kommune som varmeplanlæggende myndighed skal godkende områderne til fjernvarmeforsyning, inden vi kan inddrage områderne. Såfremt kommunen godkender områderne til fjernvarme, vil vi igangsætte kampagner i begge områder for at opnå den nødvendige tilslutning. Vi har allerede oplevet stor interesse fra såvel Ørsbjerg og Kerte som virksomhederne i industriområdet i Aarup.

De nye projektforslag vil også omfatte de enkeltstående adresser, som ligger i umiddelbar tilknytning til det oprindelige område, og som har udtrykt interesse for at komme med i projektet. Vi er i gang med at undersøge, hvilke af de interesserede adresser, der kan inddrages i projektet. Er du en af dem, der har meldt dig som interesseret udenfor området, vil du høre fra os, når undersøgelsen er afsluttet.

Potentialet i Grønnemose er fortsat ved at blive klarlagt.