Fjernvarme til Aarup og landsbyerne er en realitet

7. februar 2022

I denne uge kommer statusopdateringen én dag tidligere end normalt, og det er der en helt særlig årsag til: Vi har opnået den nødvendige tilslutning til fjernvarme i Aarup og landsbyer!

På kun 2 måneder er 164.000 m2 blevet tilmeldt fjernvarmen. I den seneste uge har vi fået tilmeldinger ind fra flere boligforeninger og store erhvervsejendomme, bl.a. kommunens ejendomme i Aarup og Salbrovad. Det er årsagen til, at tilslutningsgraden i hele området er steget fra 53% til 70% på kun én uge. Tilmeldingerne fra boligejerne tikker også stadig ind hver eneste dag. Af de tilmeldte m2 stammer 135.000 m2 fra boligareal og 29.000 m2 fra erhverv/institutioner.

Der skal lyde en stor tak til vores lokale ambassadører i både Aarup og landsbyerne. De lokale ambassadører har på forskellig vis arbejdet ihærdigt for at opnå den nødvendige tilslutning så hurtigt som muligt.

Status i delområderne
Aborg, Sandager/Salbrovad, Barløse, Ørsted, Skydebjerg og boligerne langs transmissionsledningen har for længst nået målet på 60%. I denne uge er Aarup, som har været afgørende for den samlede tilslutningsprocent, også kommet i mål. Det samme gælder beboere i Lundager.

Turup er - som den sidste by - også så tæt på målet, at vi tør tro på, at alle delområder kommer med i projektet. Se tilslutningen i dit delområde på kortet.

Når Sandager/Salbrovad har en tilslutningsgrad på over 100%, skyldes det, at Salbrovadskolen tæller med i statistikken uden at være medregnet i potentialet. Vi har anskuet områdets potentiale som alle olie- og gasopvarmede boliger, men tæller selvfølgelig alle tilmeldte m2 med, også dem fra erhverv/institutioner og fra boliger, som er opvarmet på anden vis end olie og gas.

Jo flere tilmeldinger jo lavere pris for alle
Er du en af de mange, som allerede har tilmeldt dig, så prik gerne til naboen, så de også får sendt deres tilmelding afsted. Jo flere vi får med i fjernvarmefællesskabet, jo flere er vi om at dele de faste omkostninger til fx afskrivninger på produktionsanlæg og ledningsnettet i byerne. Det vil give en endnu lavere fjernvarmepris til alle.

Har du endnu ikke tilmeldt dig, kan du gøre det her. Husk at enfamiliehuse får tryghedsordningen med, hvis tilmeldingen kommer inden 1. marts. Det tilbud bortfalder efter 1. marts 2022. Den gode tilslutningspris gælder derimod, helt indtil vi begynder at grave i dit område.

Har du spørgsmål, kan du læse mere under ofte stillede spørgsmål. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.

Den videre proces
Nu hvor fjernvarme til Aarup og landsbyerne er en realitet, kan vi arbejde videre med detailprojektering og udbud af entrepriser og materialer. Den proces forventer vi vil strække sig frem til sommeren.

I den foreløbige udrulningsplan påbegynder vi etableringen af transmissionsledning i sensommeren 2022, og vi forventer at kunne tilslutte de første nye forbrugere omkring årsskiftet 2022/23. Du kan se den foreløbige udrulningsplan her. Inden længe vil vi også undersøge mulighederne for at inddrage de ejendomme uden for området, som har vist interesse for at få fjernvarme, herunder Ørsbjerg, Kerte og Grønnemose.

Sideløbende arbejder vi videre med lejeordningen, hvor VVS-arbejde og vekslere også skal i udbud. I god tid inden de første områder skal tilsluttes, står vi klar med detaljeret materiale om ordningen, så alle får mulighed for at træffe beslutning om den indvendige ombygning på et oplyst grundlag.

//