Fjernvarme til Aborg, Lundager, Sandager, Salbrovad, Barløse og Turup

21. oktober 2020

Beslutning udskydes