Information til forbrugere og andelshavere

19. juni 2019

I forbindelse med ny lovmæssig regulering for hele varmesektoren, har vi opdelt Assens Fjernvarme A.m.b.a.'s aktiviteter i en ny selskabsstruktur og overført alle aktiviteter til tre 100% ejede datterselskaber. De nye selskaber driver henholdsvis produktions-, distributions- og servicevirksomhed.

Derfor står Assens Fjernvarme Distribution A/S nu som afsender på din varmeregning. Alle Betalingsserviceaftaler kører automatisk videre, uden at du skal foretage dig noget.

Som andelshaver er du fortsat andelshaver i Assens Fjernvarme A.m.b.a., som uændret afholder generalforsamling én gang årligt med orientering om koncernens drift og økonomi.

Vores leveringsbestemmelser er uændrede og fortsat gældende.