Sidste nyt om fjernvarme til Aarup og landsbyer oktober 2022

7. oktober 2022

Sidste nyt om fjernvarme til Aarup og landsbyer

De første rør er leveret og projektet kan nu for alvor skydes i gang

 

Der er indgået aftaler med entreprenør og rørleverandør, og i uge 41 går vi i jorden og begynder etableringen af transmissionsledningen fra Assens til Aarup.

Vi glæder os over, at det nu bliver synligt, at fjernvarmen er på vej til Aarup og landsbyerne, og vi modtager stadig nye tilmeldinger til projektet hver eneste uge.

 

Anlægsarbejdet og rørleverancen har i løbet af foråret og sommeren været i EU-udbud, og sidst i august kunne vi skrive kontrakterne under med entreprenør M.J. Eriksson og rørleverandør LOGSTOR.

De første rør til transmissionsledningen blev leveret torsdag den 6. oktober, og der vil hver uge ankomme flere vognlæs. I uge 41 begynder gravearbejdet.

 

Etablering af transmissionsledningen

For at forsyne Aarup og landsbyerne med fjernvarme, skal der etableres en 18 km lang transmissionsledning fra Assens. Transmissionsledningen etableres med én afgrening til hver landsby, der får hver deres forsyningszone og der bliver få tilslutninger direkte på ledningen, da vi derved opnår den mest effektive drift af ledningen.  

Første etape graves fra Aarup og igennem Ørsted og næste etape graves fra Assens mod Turup, hvorefter de to etaper forbindes. Transmissionsledningen forventes af være færdig 31. august 2023.

 

Etablering af hovedledningsnet i byerne og stikledninger

Vi er også i fuld gang med at planlægge etableringen af hoved- og stikledninger i etape 1 i Aarup (Aarup sydøst). Gravearbejdet kommer til at foregå parallelt med etableringen af transmissionsledningen, indtil området afslutningsvis bliver koblet på den færdige transmissionsledning.

Derefter skal installationerne i de enkelte huse i området bygges om til fjernvarme enten via vores lejeordning eller ved aftale med egen VVS’er. Det arbejde kan først udføres, når der er sendt fjernvarmevand ud i ledningsnettet. Vi håber således at kunne forsyne den første forbruger med fjernvarme i starten af september 2023.

Når transmissionsledningen er etableret, og vi kommer til de øvrige etaper i Aarup og i landsbyerne, vil entreprenøren og VVS’erne i højere grad kunne følges ad og forbrugerne vil løbende - i takt med at gravearbejdet i området skrider frem - også kunne tilkobles fjernvarmen.

I løbet af få uger kan vi melde en opdateret tidsplan for de enkelte områder ud, herunder hvornår vi starter på Aarup etape 1. Der er mangel på materialer i branchen og med den nuværende leveringssituation, vil vi løbende blive nødt til at ændre i udmeldte tidsplaner. Men vi sørger for hele tiden at holde arbejdet i gang og grave de steder, hvor vi kan få leveret materialer. 

Beboerne i Aarup etape 1 - og senere i de øvrige etaper - vil i god tid inden gravearbejdet begynder modtage nærmere information om gravearbejdet, besøg på adressen, betaling af tilslutning mv.

 

Du kan stadig nå at komme med

Bor du i udvidelsesområdet, og har du ikke allerede tilmeldt dig fjernvarmen, så kan du nå det endnu. Vi modtager stadig tilmeldinger til fjernvarmen hver eneste uge.

Bor du i etape 1 i Aarup skal du skynde dig at tilmelde dig, da entreprenøren og rørleverandøren er i fuld gang med at planlægge udrulningen i området. Når vi begynder en ny etape, sætter vi hver gang en deadline for tilmelding. Efter deadline er det stadig muligt at tilmelde sig fjernvarme, men tidshorisonten for tilslutning vil for disse adresser være usikker.

 

Varmeprisen falder

For kommende forbrugere i udvidelsesområdet består den årlige fjernvarmepris af en grundpris og et områdetillæg. Vi kunne for nylig fortælle vores nuværende forbrugere, at vi nedsætter prisen for 2022, og derfor kunne vi undlade at opkræve årets sidste fjernvarmerate.

Vi forventer at kunne holde det lavere prisniveau fremover, så som kommende forbruger, får du også gavn af den lavere grundpris.

Områdetillægget dækker investeringen i transmissionsledningen og vil uændret udgøre 29 kr. pr. BBR-m². Områdetillægget genberegnes ved projektets afslutning, hvor investeringens faktiske størrelse, renten og antal tilsluttede BBR-m² kendes.

 

Nye områder

Vi har indsendt projektforslag og bedt Assens Kommune godkende erhvervsområdet i Aarup og boligerne i tilknytning hertil som fjernvarmeområde. Derudover arbejder vi forsat på projektforslag for Grønnemose, Ørsbjerg og Kerte samt øvrige interesserede adresser i tilknytning til det nuværende område. Vi forventer at kunne sende projektforslag for disse områder til kommunal behandling senere på efteråret.