Stor prisnedsættelse på fjernvarme

10. marts 2022

Assens Fjernvarme afsluttede året med en overdækning på 11,2 mio. kr. og nedsætter desuden varmeprisen med 12%