Tilmelding

Forudgående tilmelding kan ske ved henvendelse til selskabets kontor på mail post@assensfjernvarme.dk eller telefon 64 71 10 24. Husk at angive forbrugssted.

Tilmeldingsblanket for selskaber, foreninger, institutioner mv. findes nederst på siden.

Blanket til fuldmagt findes nederst på siden.

Vi henstiller til, at fuldmagter meddeles til selskabets kontor senest 3 dage før generalforsamlingen af hensyn til ventetiden ved indgangen på generalforsamlingen.

Såfremt en andelshaver ønsker stemmeretten uddelegeret til varmeaftageren, skal vi senest 14 dage før generalforsamlingen have modtaget en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de varmeaftagere, der har fået delegeret stemmeretten.

DOWNLOAD
Tilmeldingsblanket selskaber mv. ekstraordinær 2020
DOWNLOAD
Fuldmagt generalforsamling ekstraordinær 2020