Tilmelding

Assens Fjernvarme A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 16. april 2024. Se indkaldelsen her.

Tilmelding
Forudgående tilmelding kan ske ved henvendelse til selskabets kontor på mail post@assensfjernvarme.dk eller telefon 64 71 10 24.

Tilmeldingsblanket for selskaber, foreninger, institutioner mv. findes nederst på siden.

Fuldmagter
Blanket til fuldmagt findes nederst på siden.

Der henstilles til, at fuldmagter meddeles til selskabets kontor senest 3 dage før generalforsamlingen af hensyn til ventetiden ved indgangen på generalforsamlingen. 

Uddelegering af stemmeret
Såfremt en andelshaver ønsker stemmeretten uddelegeret til varmeaftageren, skal vi senest 14 dage før generalforsamlingen have modtaget en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de varmeaftagere, der har fået delegeret stemmeretten jf. vedtægterne pkt. 6.5.

Felterne er skrivebare, så du kan udfylde blanketten her på siden og derefter printe og underskrive den.

//