Tilmelding

Tilmelding
Forudgående tilmelding skal ske senest den 28. februar 2021 til selskabets kontor på mail post@assensfjernvarme.dk.

Tilmeldingsblanket for selskaber, foreninger, institutioner mv. findes nederst på siden.

Praktisk information om opkobling samt skriftlig materiale til generalforsamlingen vil efter tilmeldingsfristens udløb blive tilsendt på mail til alle tilmeldte.

Fuldmagter
Blanket til fuldmagt findes nederst på siden.

Fuldmagtsblanketter skal sendes på mail til selskabets kontor sendes den 28. februar 2021.

Uddelegering af stemmeret
Såfremt en andelshaver ønsker stemmeretten uddelegeret til varmeaftageren, skal vi senest 14 dage før generalforsamlingen have modtaget en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de varmeaftagere, der har fået delegeret stemmeretten jf. vedtægterne pkt. 6.5.

DOWNLOAD
Tilmeldingsblanket selskaber mv. 2021
DOWNLOAD
Fuldmagt generalforsamling 2021